Recerca biomèdica per identificar els gens que influeixen en l’efectivitat de la quimioteràpia en càncer de còlon

Recerca biomèdica per identificar els gens que influeixen en l’efectivitat de la quimioteràpia en càncer de còlon

Autor: Aran Blasco Soler
Centre: INST. MONTSERRAT
Premi: Accèsit

Objectiu:
Participar en la recerca que es fa al laboratori Dr. Perucho de l’IGTP per trobar, d’entre un grup de 900 gens preseleccionats, quins són els 10 que tenen més influència en fer que les cèl·lules siguin més sensibles a la quimioteràpia pel càncer de còlon.

Resultats:
Aplicant la base teòrica de la investigació (les cèl·lules que esdevenen immortals amb el càncer, la cromatina, els gens remodeladors de la cromatina, els shRNAs i la possibilitat de bloquejar i silenciar gens) i tractant amb quimioteràpia els cultius cel·lulars de cèl·lules amb 1 o 2 gens bloquejats i comptabilitzant quines moren més segons el gen bloquejat que tinguin, s’han pogut determinar 300 gens influents. A partir d’ara cal estudiar quins 10 ho són més.

Conclusions
Estudiant el creixement tumoral de cèl·lules sense un dels 10 gens, es pot arribar a trobar 1 o 2 gens drug-target, l’objectiu de la investigació