The sound that I wish

The sound that I wish

Autor: Cristina Español Pallarès
Centre: INST.JAUME HUGUET
Premi: Premi ex aequo
Document: tdr_vic.zip

En aquest treball de recerca s’hi exposa la meva investigació sobre com realitzar un arranjament musical, inspirant-se en una cançó d’un artista mundialment conegut. A la part teòrica hi trobarem la recerca sobre la cançó, l’artista, el gènere i estil i el context en el qual es va crear la cançó original. També hi he afegit tots els coneixements teòrics sobre música, concretament sobre harmonia, per poder explicar correctament què és el que passa harmònicament en la meva versió de la cançó. De fet, a la part pràctica hi trobem precisament això: l’aplicació de la teoria a la meva composició. A més, hi he inclòs l’anàlisi de l’estil, els instruments que he utilitzat i tot el que em va inspirar a crear aquesta versió. Finalment, s’explica com es va gravar la versió i els processos de gravació i muntatge del vídeo. Com a conclusions, he après molt (objectiu principal i primordial) tant a nivell personal com musical, i estic molt orgullosa de com ha quedat la gravació. Podríem afirmar, doncs, que he complert els objectius proposats.