ÚS D’ADENOVIRUS ONCOLÍTICS PER A LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER

ÚS D’ADENOVIRUS ONCOLÍTICS PER A LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER

Autor: ARNAU ANDORRÀ GÓMEZ
Centre: ESCOLA PIA DE NOSTRA SENYORA
Premi: 1r Premi ex aequo

L’objectiu d’aquest treball de recerca era entendre més a fons la modificació genètica d’adenovirus (com ara la mutació ∆24 al gen E1A) que permet que només es promogui el cicle lític del virus en cèl•lules cancerígenes. També es volia observar el paper que juga el propi sistema immunitari del pacient diagnosticat amb càncer.
Juntament amb la part teòrica del treball, s’hi troba una part pràctica realitzada a IDIBELL durant dues setmanes. Allà, entre d’altres pràctiques, es va realitzar la titulació funcional d’un Ad mitjançant un marcatge per anti-hexó i es va voler confirmar la sobreexpressió de mica-mut en HEK 293. Els resultats van ser positius, i es va concloure que combatre el càncer amb Ad i altres enfocaments d’immunoteràpia no és impossible.
Per saber més sobre aquest àmbit, us animo a llegir la memòria del meu treball.