Anàlisi de la història dels musicals i creació d'una obra de teatre musical

Anàlisi de la història dels musicals i creació d'una obra de teatre musical

Autor: Pau Vilaseca Sala
Centre: ARRELS II
Premi: Premi ex aequo

Aquest treball està enfocat en l’àmbit del teatre musical i consta de dos parts, la teòrica, on es recopila informació sobre aquests formats a Catalunya i al món durant les diverses etapes de la història; i la pràctica, que consisteix en dur a terme un musical de creació i producció pròpia anomenat "Massa tard, massa".