COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE ORIGINAL BOOKS OF SHERLOCK HOLMES AND THE BBC SERIES

COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE ORIGINAL BOOKS OF SHERLOCK HOLMES AND THE BBC SERIES

Autor: Daniel Mañanet Naval
Centre: INST.GUINDÀVOLS
Premi: Premi ex aequo

La meva investigació pretén ser un estudi comparatiu entre les novel·les de Sherlock Holmes i la seva adaptació a la sèrie de la BBC. El meu interès se centrava en dues idees principals: comparar les diferències i semblances entre ambdós i analitzar quins canvis ha sofert la societat des de l’època en què les obres originals van ser escrites. També he volgut reflectir com han evolucionat les creences i prejudicis socials des del segle XVIII fins avui.
Al final vaig arribar a les següents conclusions: com que els llibres eren bastant curts a causa de les restriccions del diari on eren publicats, la trama no estava gaire desenvolupada. També vaig comprovar que els personatges entre els llibres i la sèrie eren bastant diferents a partir de les seves reaccions. La meva última conclusió va ser que a causa de les diferències tecnològiques, la manera com es resolien els casos era diferent.