L'OÏDA ABSOLUTA

L'OÏDA ABSOLUTA

Autor: Roger Oriol i Duch
Centre: INST.MONTILIVI
Premi: Premi ex aequo

Aquest treball de recerca l'he dividit en dues parts. En la primera part he explicat què és l'oïda absoluta, qui la presenta, per què es presenta i on es presenta. A la segona part he dissenyat un test per resoldre l'objectiu. Objectiu: Saber si els antics escolans tindran una oïda musical millor que els estudiants de les escoles de música i analitzar com influeixen diferents variables a l'adquisició o no de l'oïda absoluta. Resultats: Els antics escolans en general presenten millor oïda que els estudiants de conservatori però pitjor oïda que els estudiants de l'Oriol Martorell. Conclusió: L'hipotesi "els antics escolans presenten millor oïda que els alumnes de conservatori" i "com més aviat els alumnes comencin a estudiar música, més probabilitat tindran de presentar oïda absoluta" entre altres son certes.