Matar l'àngel

Matar l'àngel

Autor: Judith Espígol Aguilera
Centre: INST.LA MIQUELA

L’objectiu principal del treball és aprendre sobre el feminisme de Virginia Woolf, de
manera que s’ha dividit en dues parts: l’estudi del context històric, el Grup de
Bloomsbury, Virginia Woolf i dues de les seves obres, Orlando i Una habitació pròpia,
i la creació d’un vídeo interpretatiu sobre la novel·la Orlando. En el vídeo es demostra
com les dones no tenen veu, la imposició dels estereotips de la societat en el sector
femení, la dominació de l’home sobre la dona, els privilegis del gènere masculí per
sobre del femení, la falta de llibertat professional i personal i el suïcidi com a última
sortida. En conclusió, en el s. XX no s’esperava res de les dones, però el Grup de
Bloomsbury fou el primer a trencar amb aquesta societat i Virginia Woolf una de les
primeres dones a matar el seu àngel i triomfar com a escriptora combatent contra
aquesta societat patriarcal i contra ella mateixa.