Nanorobotics as a possible treatment for brain cancer

Nanorobotics as a possible treatment for brain cancer

Autor: Filotea Crasovan Neacsu
Centre: INST. MONTSERRAT ROIG
Document: nano_prbb.pdf

Benvinguts a la nanodimensió! L'enunciat del problema objecte d'estudi fa referència a les metodologies poc efectives dels tractaments per a l'astrocitoma (un tipus de càncer de cervell en fase incipient). L'objectiu del meu treball consta de la proposició d'un disseny hipotètic d'un nanorobot que té la capacitat de detectar, atacar i fixar-se a la superfície de les cèl·lules malignes del tumor. Aquestes caracteritzacions són creades a fi de canviar l'ambient microcel·lular i les estructures químiques amb les quals pot mantenir contacte. A més a més, a l'hora d'establir les bases del seu mecanisme d'actuació, es té en compte la possibilitat d'efectuar l'endocitosi, amb la seva conseqüent entrada i administració quimioterapèutica dirigida a l'interior nuclear de la cèl·lula. Així, a posteriori, aquest dispositiu podrà executar l'exocitosi i ésser eliminat per mitjà d'un mecanisme biomimètic. No obstant això, cal destacar que la localització del nostre òrgan central afegeix la principal complexitat al problema en qüestió i és per aquest motiu que he avaluat els procediments que permeten la ruptura de la membrana hematoencefàlica, per tal de facilitar l'accés dels nanorobots al cervell. [Podeu consultar la versió completa del treball a través del següent enllaç https://issuu.com/laliicn/docs/nano_issuu]