Els polifenols, uns desconeguts

Els polifenols, uns desconeguts

Autor: Núria Isabel Molina
Centre: INST.MARINA
Premi: Accèssit

Durant aquests últims anys, la gran majoria d'investigadors i multinacionals alimentàries s'han interessat cada vegada més pels polifenols. El principal motiu d'interès per aquestes molècules es deu per la seva gran abundància en la nostra dieta i el seu paper en la prevenció de diverses malalties associades a l'estrès oxidatiu com ara el càncer, malalties cardiovasculars i neurodegeneratives.

Degut això, en aquest treball hem volgut analitzar quin tipus d'infusió o te conté més polifenols i per tant ens aporta una major millora a nivell fisiològic. Per fer això, haurem de fer dos anàlisis, un anomenat Folin-Ciocalteu i un altre anàlisi de naturalesa computacional, en aquesta part, només ens caldrà visitar una base de dades anomenada Phenol-Explorer.

Per últim, haurem de veure si les infusions o tes que tenen més polifenols són biodisponibles, és a dir, si s'aprofiten. Una vegada realitzats tots aquests procediments podrem dir quin dels onze productes analitzats ens aporta una millora més gran a nivell fisiològic.