La influencia de l'esport en l'autoconfiança

La influencia de l'esport en l'autoconfiança

Autor: Laia Gálvez Giménez , Noa Serrés Núñez
Centre: INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC

L'autoconfiança és una actitud essencial, ja que juga un paper molt important en el nostre creixement com a persones. L'autoconfiança ens ajuda a creure en nosaltres mateixos i en les nostres habilitats per resoldre problemes o prendre decisions amb seguretat. Al llarg del treball s'analitzarà com l'esport, un fenomen molt comú en la nostra societat i també imprescindible per molts, afecta l'autoconfiança de les persones. També s'explicarà com aquesta ens ajuda a descobrir i desenvolupar un nou punt de vista més positiu que ens ajudi en la nostra vida personal. Addicionalment, s'avaluarà com tenir confiança interpersonal ajuda a adquirir confiança en nosaltres mateixos. A més, a la part pràctica del treball es donarà a conèixer el perfil d'esportistes professionals, que treballen l'autoconfiança diàriament.
Els objectius d'aquest treball van ser analitzar què és l'autoconfiança i com aquesta es veu alterada per la praxi esportiva.
Vam poder confirmar la nostra hipòtesi inicial: l'esport ajuda a una persona a augmentar la confiança en ella mateixa. A més l'esport individual i d'equip tenen repercussions diferents en la confiança tant en els altres com en un mateix. Els resultats obtinguts a partir de les entrevistes a esportistes d'alt nivell i les enquestes ens van demostrar que l'esport sí que ajuda a augmentar la confiança que dipositem en nosaltres mateixos.
Cada vegada, la importància de l'autoconfiança és més present en la nostra societat, sobretot en les generacions més joves. Per això, creiem que la confiança en un mateix hauria de treballar-se més. Així doncs, a través del nostre treball, hem volgut donar valor a l'entrenament d'aquesta actitud i encoratjar a realitzar-ho a través de l'esport.