Procés creatiu d'una animació 2D digital còmica

Procés creatiu d'una animació 2D digital còmica

Autor: Martina Pou i Teixidor
Centre: LES ALZINES
Premi: Premi ex-aequo

El meu treball consistia a estudiar les bases de l'animació i de la comicitat per elaborar el meu propi curtmetratge animat còmic. Així, per comprovar que realment la meva producció havia aconseguit el seu objectiu (fer riure a la gent), vaig decidir reproduir-la a un públic amb diversitat d'edats. D'aquesta manera, ja que els resultats obtinguts van ser bastant bons, vaig poder concloure que havia aconseguit el meu propòsit.