Els limfomes en el context general del càncer

Títol: Els limfomes en el context general del càncer
Autor: Anna Montes Vázquez
Centre: LA SALLE MANLLEU
Premi: 1r ex-aequo
Document: No hi ha fitxer associat
Amb el present treball de recerca es pretén donar una visió general de què és el càncer i quines són les seves característiques principals, així com fer una relació actualitzada dels mètodes de diagnosi existents i les teràpies utilitzades per a la cura de la malaltia. A partir d’aquí, un dels objectius bàsics del treball ha estat aprofundir en els limfomes i el seu desenvolupament. Esmentar la varietat de tipus descoberts actualment i detallar la classificació clàssica dels limfomes en limfoma de Hodgkin i limfoma de No Hodgkin. Mitjançant estadístiques determinar quin dels dos tipus és més o menys curable i també esmentar els mètodes terapèutics aplicats. A més a més s’han realitzat enquestes a la població per tenir una noció del coneixement que es té sobre la malaltia. S’han entrevistat varis metges especialistes per contrastar la informació bibliogràfica obtinguda procurant així, que aquesta fos el més contemporània possible.