Com les cèl·lules mare poden guarir o preveir el càncer

Títol: Com les cèl·lules mare poden guarir o preveir el càncer
Autor: Judit Alexandra Carrasco Barba
Centre: INST.MANUEL DE PEDROLO
Premi: 1er ex aequo
L'objectiu del treball de recerca Com les cèl•lules mare poden guarir i prevenir el càncer és la investigació de com la teràpia amb cèl•lules mare pot realment guarir els tumors i/o prevenir-los. L'alumna que ha realitzat el treball, s'ha plantejat quatre subobjectius, que són els de; intentar descobrir si les cèl•lules mare poden arribar a guarir o no, i a partir d'aquest objectiu, com el resultat va ser positiu, doncs va pensar que la teràpia amb cèl•lules mare podria arribar a esdevenir en un futur un tractament anticancerígen menys agressiu que els tractaments actuals, però el resultat obtingut va ser negatiu, ja que l'alumna va adonar-se que la funció dels tractaments actuals és destructiva mentre que la funció de la teràpia amb cèl•lules mare nomes és regenerativa. L'estudiant es va plantejar que l'origen fisiològic del càncer podria ser causat a partir d'una cèl•lula mare tumoral, hipòtesis que va resultar certa, tal i com van afirmar-li determinats investigadors. L'últim objectiu que va intentar assolir la alumna va ser el d'intentar dur a terme una conscienciació de que la utilització de cèl•lules mare (tan adultes com embrionàries) es moralment desitjable, sempre i quan el seu ús sigui terapèutic.