Sant Hilari, la vila de les 100 fonts?

Sant Hilari, la vila de les 100 fonts?

Autor: Vidal Madrià Guitart
Centre: INST.ANTON BUSQUETS I PUNSET
Premi: primer ex.a.

L'objectiu principal del meu treball ha estat actualitzar la catalogació de les fonts del muncipi de Sant Hilari Sacalm, arreu conegut com La Vila de les 100 fonts, i així col·laborar al manteniment del patrimoni natural i històric del meu poble. Per tal de fer accessible la informació a tothom, he dissenyat una pàgina web on hi apareixen les fitxes de cada font, un mapa amb la seva localització i valoracions sobre el seu estat de conservació, cabal, etc.
A través del treball de camp, entrevistes i contrast a les fonts catalogades prèviament he assolit un grau satisfactori d'actualització tot obtenint una eina de promoció del patrimoni natural del poble que espero que pugui ser útil.