Skip to main content

Bases de participació

El campus UVic de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) convoca els vint-i-sisens premis d’investigació amb les bases següents:
 

Bases completes

 

Categoria General

 • Premi Construccions Ferrer als millors treballs en l’àmbit d’arquitectura, enginyeries i tecnologia. (3.500€)
 • Premi Eumo.dc als millors treballs en l'àmbit de les arts: literatura, teatre, música, cinema, escultura, pintura o arquitectura. (2.000€)
 • Premi Fundació Caixa d'Enginyers als millors treballs en l’àmbit de física, química, biologia, ciències ambientals i salut. (3.000€)
 • Premi Maier Office als millors treballs en l’àmbit d’empresa, comunicació, economia, història, geografia, transformació digital i educació. (3.500€)

Categoria Especifica

 • Premi Osona Contra el Càncer als millors treballs que tinguin per objecte d’estudi la prevenció, les causes, la incidència, el tractament, l’entorn del malalt o qualsevol element que faci referència al càncer. (5.000€)
 • Premi Institut Català de les Dones als millors treballs sobre la visualització de l’acció social de les dones i les aportacions de la seva experiència en diferents àmbits, sobre la defensa i el treball pels drets de les dones en la consecució de la igualtat d’oportunitats i sobre violència masclista. (1.500€)

 

Les persones guanyadores dels Premis UVic 2022 que desitgin cursar estudis al Campus UVic de la UVic-UCC a la UVic tindran el 40% de la matrícula del primer curs gratuïta.*

Els premis seran sempre diritgits a l'alumnat. En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre les persones de l'equip.

El jurat es reserva el dret de de subdividir l’import del premi si opta per premiar diversos treballs. Pot distingir entre primers, segons i tercers premis, pot atorgar accèssits i pot deixar algun premi desert. Si diversos treballs guanyen ex-aequo en una categoria, l’import del premi serà el mateix per cada guanyador. Els premis seran, com a mínim, de 200€ per treball (subjectes a les retencions fiscals que pertoquin)..

* Vàlid per a les titulacions oficials del campus UVic de la UVic-UCC (no inclou les titulacions dels centres federats i adscrits, ni el grau en Medicina de la UVic-UCC) per cursar el curs acadèmic 2022-2023 sempre que l’estudiant compleixi els requisits i presenti la sol·licitud que trobarà al web: www.uvic.cat/beques

Categoria Premis Generals

Construccions Ferrer, Eumo_dc, Fundació Caixa d’Enginyers i Maier Office

Hi pot participar tot l’alumnat escollit pels centres de Batxillerat de les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Alt Penedès, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, el Berguedà, la Cerdanya, la Conca de Barberà, el Garraf, les Garrigues, la Garrotxa, el Gironès, el Moianès, el Montsià, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Segrià, la Selva, el Solsonès, la Terra Alta, l’Urgell, la Vall d’Aran, el Vallès Oriental i Andorra i les Illes Balears. I tots els centres membres de la Fundació Tr@ms.

Categoria Premis Específics

Institut Català de les Dones i Osona Contra el Càncer

Hi pot participar tot l’alumnat dels centres de secundària de Catalunya

El termini per a l’enviament telemàtic del treball i per a l’enviament de la carta de la direcció del centre és el 13 d’abril de 2023.

El veredicte i l’acte de lliurament de premis tindran lloc en un acte públic al Campus UVic el dia 21 de juny de 2023.

El mateix dia del lliurament de premis es retornaran tots els complements de treballs presentats. Els complements que no es recullin complements de treballs presentats. Els complements que no es recullin aquest dia, es podran recollir qualsevol altre dia hàbil fins al 31 de juliol de 2023, a la recepció del Campus UVic.

Les bases de la convocatòria i el seu veredicte o resolució es publicaran al tauler d’anuncis oficial de la Seu electrònica de la UVic

 • Cada centre podrà presentar un únic treball als premis de la categoria general i un altre treball al premi específic. Cada treball pot optar a un únic premi.
 • Els treballs es presentaran de forma que no se’n pugui identificar la persona autora. Ni a la portada, ni al full d’agraïments, ni en cap punt del cos del treball no hi ha d’aparèixer el nom de l’ autor/a, ni del tutor/a, ni del centre. És obligatori presentar-los amb pseudònim.
 • El treball s’ha d’enviar en format pdf o, si es tracta de més d’un fitxer, en format zip. La mida total dels fitxers no ha de passar de 100 MB.
 • Al resum hi ha de constar l’objectiu, els resultats i les conclusions de la recerca. Aquest resum no pot ser superior a 900 caràcters.
 • Un treball lliurat digitalment es podrà complementar amb una maqueta, màquina, prototip, instrument, CD, etc., enviat físicament, que es tornarà després del lliurament dels premis. Aquest material s’ha d’adreçar a l’Àrea de Màrqueting (Premis Recerca), juntament amb una còpia del comprovant imprès del treball.