Skip to main content

Lliurament dels treballs

Sóc coordinador/a d'un centre de secundària i vull presentar un o varis treballs

  1. Per a cada treball que vulguis enviar has d'omplir el formulari de presentació que trobaràs al final d'aquesta mateixa pàgina, a través del qual podràs adjuntar el treball, enviar les dades de l'autor/a i automàticament rebràs un correu electrònic confirmant que el treball s’ha enviat correctament.
  2. Un cop s’hagi completat aquest procés, i per garantir la validesa dels treballs presentats, caldrà que el centre ens enviï per correu postal certificat, o electrònicament a través del Registre Electrònic de la UVic, una carta signada i segellada per la direcció en la qual s’especifiqui el títol dels diferents treballs que es presenten. 
  3. Recorda que el teu centre només pot enviar un màxim d'un treball als premis de la categoria general i un màxim d'un treball a cadascun dels premis específics.
  4. Prèviament a l’enviament dels treballs, els seus autors han d’estar informats de les bases completes del Premi.
Drets d'autor i protecció de dades

L’enviament del treball de recerca implica l’autorització de publicar-ne les referències següents: el títol del treball, el nom de la persona autora i del tutor i el nom del centre d’ensenyament. Així mateix, amb la participació a la convocatòria i l’enviament del treball, la persona autora autoritza la Universitat a difondre el treball de forma oberta per mitjà d’Internet, sense límit temporal, per afavorir-ne l’ús amb finalitats de recerca, docència o estudi personal. Amb aquesta finalitat i per informar dels drets de la persona autora, la Universitat podrà utilitzar la llicència Creative Commons By – NC (citar autoria, prohibició d’usos comercials).

 

El termini de presentació de treballs als Premis UVic finalitzarà el 19 d'abril de 2024.