Skip to main content

Banca ètica, la banca amb principis

Autor: Laia Corts Alins
Centre: INST.MÀRIUS TORRES
Premi: 1r premi
Donat que l’economia és una ciència que em sembla molt interessant, vaig fer que el meu requisit principal, i podríem dir que l’únic, fos que el treball estigués dins d’aquest camp. També tenia clar que havia de tractar un tema actual per tal de poder trobar la màxima informació possible.I vaig arribar a la conclusió que la banca ètica m'ho oferia. Vaig fer un treball on vaig intentar esbrinar i demostrar si la banca ètica és possible aprenent quins són els seus principis de funcionament i comparant-la amb la banca tradicional. Finalment, vaig descobrir que sí que és així i que aquesta banca segueix uns valors i uns principis que la fan ser diferent. A la conclusió que vaig arribar finalment va ser descobrir que la banca ètica si que és viable, i que sí que es presenta com una alternativa real i viable a la banca tradicional.