Skip to main content

En el cervell del consumidor

Autor: Gemma Santacana Font
Centre:
Aquest treball és una aproximació al neuromàrqueting, planteja l'estudi de les reaccions del cervell davant dels estímuls publicitaris i com es prenen les decisions de compra.

El cervell reacciona sempre davant dels estímuls externs. En concret, ho fa el sistema límbic i això es produeix per sota els nivells de consciencia, és a dir, que els humans, davant dels anuncis publicitaris, sempre emeten una resposta que es tradueix en forma d'emoció. Per aquest motiu, es pot afirmar que els espots i la publicitat en general influeixen als receptors, encara que ells no se n'adonin. De fet, tots els anuncis provoquen una reacció al cervell, però la seva intensitat depèn de cada individu. Per tant, les decisions de compra les pren el mateix sistema límbic que està influenciat per factors tant socials, com psicològics, com culturals i es deixa guiar per les sensacions i pels sentits.