Skip to main content

Jo sóc la teva veu (estudi d'un cas de síndrome de West)

Autor: Anna Roca Rodríguez
Centre: INST.LLUIS DE PEGUERA
“Jo sóc la teva veu” (Estudi d’un cas real de Síndrome de West). Es basa en investigar i reflexionar sobre una cas real de discapacitat: el meu germà.
Objectius: Aprofundir en el coneixement de la Síndrome de West i donar-lo a conèixer. Analitzar com afecta la discapacitat a la pròpia persona i a la seva família. Reflexionar sobre les dificultats que suposa ser una persona depenent i com és la seva adaptació a la societat. Conèixer la visió més humana de la discapacitat a través de les persones més properes a ell.
Resultats i conclusions: Amb aquest treball he pretès donar resposta a qüestions sobre la Síndrome de West (SW) . Alhora, m’ha servit per fer-ne difusió i sensibilització sobre el que representa tenir i conviure amb una discapacitat greu. El factor econòmic juga un paper molt important, i he fet l'anàlisi de com ens afecta actualment la Llei de la Dependència.