Skip to main content

El medi ambient en la responsabilitat social corporativa

Autor: Desislava Rosenova Ilieva
Centre: INST.BERENGUER D'ENTENÇA
L’objectiu de la recerca és veure com es comprometen les empreses amb el medi ambient i si la RSC provoca un efecte positiu sobre el medi ambient i en la imatge de l’empresa.
Les conclusions he extret són que les empreses tenen diverses formes de millorar en l’aspecte mediambiental però els objectius i els àmbits de la RSC encara no estan definits de forma clara.
Dels resultats obtinguts veiem que la majoria de consumidors prefereix adquirir productes d’empreses que no realitzin pràctiques contaminants si no tenen un preu elevat, i les persones enquestades situen BASF entre les empreses que consideren més contaminants tot i que tingui projectes per reduir el seu impacte mediambiental. Així que, la RSC aconsegueix millorar la imatge de les empreses més contaminants però no impedeix que continuïn sent considerades com a contaminants.