Skip to main content

Esclerosi múltiple

Autor: Núria Cases Vilajosana
Centre: INST.FRANCESC RIBALTA
Volia ampliar els meus coneixements sobre les malalties autoimmunitàries i neurològiques, conèixer els símptomes , com es diagnostica, quin pronòstic evolutiu segueix al llarg del seu curs i quins tractaments hi ha actualment per tractar-la; i en segon lloc, difondre el màxim la malaltia per tal que la gent que m'envolta en tingui constància. Finalment volia saber com vivien els malalts i com era el seu dia a dia.
He assolit els meus objectius principals amb un gran èxit gràcies a l'esforç, atenció i dedicació constant. A més, els malalts i els professionals em van transmetre motivació per elaborar d'aquest treball.
Aquest treball abarca el tema de la bioètica amb els principis de conducta que tenen els malalts en front la seva malaltia, seguit d'un marc teòric sobre l'Esclerosi Múltiple. La seva experiència és fonamental per entendre la malaltia i proporcionar-ne una visió diferent.