Skip to main content

El fracking a la comarca del Ripollès

Autor: Marc Roca Maideu
Centre: INST.ABAT OLIBA
El meu treball tracta sobre una tècnica anomenada fracking que es volia dur a terme a la comarca del Ripollès. El treball es podria dividir en dos grans apartats:
El primer és molt tècnic, i parla sobre el fracking en general: què és, com es fa i quins conseqüències suposa, tant a nivell mediambiental com econòmic.
El segon es centra en el fracking al Ripollès, el que ha passat actualment i el que es va fer durant el segle XX, i les reaccions socials que ha comportat.
Els objectius del meu treball són, doncs, dos. El primer és saber detalladament què és el fracking i perquè se li té tanta por. El segon és sintetitzar el “pas” del fracking per la nostra comarca i veure com ha reaccionat el poble.
Gràcies a la recerca, he arribat a la conclusió que el fracking no és una tècnica segura. A més, la població del Ripollès va saber reaccionar ràpid per tal d'evitar la aplicació de la tècnica.