Skip to main content

La cimàtica en dues freqüències simultànies

Autor: Ernest Vidal Garcia
Centre: INST.MONTSORIU
Premi: 2n premi ex aequo
L'objectiu era comprovar si la cimàtica (ciència que estudia la visualització del so) permet plasmar també les relacions matemàtiques entre les freqüències dels sons, relacions que determinen quan dos sons són consonants o dissonants (harmonia musical). Els resultats mostraven, entre altres coses, que dos sons consonants no formen necessàriament figures semblants, i que dos sons desagradables poden formar la mateixa figura. Així doncs, es va concloure que la cimàtica no permet visualitzar la música, ja que no es respecten les relacions matemàtiques entre els harmònics de les notes.