Skip to main content

El mite de la guerra de Troia a la ceràmica grega

Autor: Mar Serra Vivet
Centre: INST.LAURO
Premi: 1r premi ex-aequo
Els objectius són: saber com la ceràmica grega representa la història de Troia; conèixer com representaven els artistes aquestes escenes i esbrinar si aquestes imatges són fidels a les obres literàries, per tal de saber si la ceràmica és una font fiable per a conèixer el mite de la guerra de Troia.
De la part pràctica s'ha obtingut que analitzant les ceràmiques, a part de comentar-les detalladament, s'han comparat entre elles i amb el text d’Homer, la Ilíada. S'ha buscat en elles la utilització de les principals tècniques que portaven a terme els artistes per tal de facilitar la seva feina.
Es va poder confirmar la hipòtesi: la ceràmica grega és una font per al coneixement de la guerra de Troia.
Finalment, es conclou que la ceràmica grega no és solament una font per al coneixement del mite, sinó que, a més a més, permet conèixer altres versions que no han arribat fins als nostres dies.