Skip to main content

Harmonia Matemàtica: transformem la música en geometria

Autor: Cristina Sallent Martínez
Centre: INST.MIQUEL BOSCH I JOVER
Premi: 1r premi ex-aequo
“Harmonia matemàtica: transformem la música en geometria” és un treball de recerca realitzat per estudiar la relació que, ja des de l’antiguitat, existeix entre la música i les matemàtiques. El principal objectiu del treball és l’estudi dels conceptes matemàtics –transformacions geomètriques, com ara la translació, la simetria; la proporció àuria,...- que alguns compositors han utilitzat al llarg de la història per compondre obres de gran prestigi.
La part pràctica consta de dues parts: una anàlisi de fragments d’obres indicant els conceptes matemàtics aplicats, i d’altra banda, la composició d’una peça pròpia a partir dels continguts estudiats.
Arribem a la conclusió que en la composició d’una obra musical existeix una estructura, majoritàriament, influïda pels conceptes matemàtics treballats, ja sigui de forma conscient o no.