Skip to main content

La influència d'Edgar Allan Poe en el cinema de Tim Burton

Autor: Mariona Segalés Colom
Centre: INST. VIC
Premi: 1r premi ex-aequo
Aquest treball tracta la influència que ha tingut E. A. Poe i la seva obra i estil en
les pel·lícules del director nord-americà Tim Burton. L’objectiu ha estat verificar l’efecte
que ha tingut en Burton la seva admiració cap a la figura de Poe. Aquest objectiu s’ha
vist acomplert toalment, ja que he podut confirmar, mitjançant una anàlisi detinguda d’un
curt i sis llargmetratges de Burton, que Poe ha influenciat moltíssim en el director.
Vaig escollir aquest tema per la gran admiració que tinc tant per Poe
com per Burton i, encara més, per la literatura americana i pel cinema: això sempre fa
que la recerca es faci lleugeqa i entretinguda. Aquesta admiració comporta, a més, un
coneixement previ sobre aquests dos personatges i la seva obra que encara fa la
tasca de més bon suportar. Vaig considerar, a més a més, que era un tema prou
original com per fer-ne un treball de recerca.