Skip to main content

Dibuixar a l'espai. Una aproximació pràctica a l'anamorfosi

Autor: Joan Carazo Anglada
Centre: INST.GABRIEL FERRATER I SOLER
Premi: 1r premi ex-aequo
L’anamorfosi és una relació entre imatges reals i percebudes, de tal manera que només s’aprecia la imatge tal com ha estat pensada, si s’observa des d’un punt de vista fix. A partir d’aquesta definició jo vaig desenvolupar el meu treball.
Els objectius van ser crear un marc teòric sobre el fet de l’anamorfosi que em permetessin dur a terme una sèrie de projectes anamòrfics en diferents espais reals. El resultat ha estat, per una banda, tota la documentació escrita i gràfica que fa referència a aquest marc teòric i per l’altra les diferents intervencions que he realitzat.
Va ser un treball pensat amb la idea d’estudiar un concepte matemàtic que té un component visual i creatiu molt important i, un cop acabat, vaig poder fer palès que allò que sovint s’interpreta com una il·lusió òptica té, en realitat, uns fonaments teòrics molt sòlids i una complexitat important en la seva execució.