Skip to main content

El so de les algues Avaluació de la qualitat de l'aigua de la costa compresa entre l'escullera sud del Port Marina (Palamós) i la Punta de Cala Rovira

Autor: Judith Rodríguez Tendero
Centre: VEDRUNA-PALAMÓS
Premi: 1r premi ex aequo
Aquest estudi ha consistit en realitzar una avaluació de l'estat ecològic d'una zona de la costa catalana situada entre el Port Marina (Palamós) i la Punta de Cala Rovira (Platja d'Aro),basat en la metodologia CARLIT, descrita per Ballesteros et al.(2007). Els objectius que s'han tingut en compte han estat els següents: determinar la qualitat de l'aigua de la costa i els principals factors responsables de la bionomia marina a la zona estudiada,i establir unes propostes de gestió per a millorar l'estat de la qualitat de l'aigua a les zones amb valors de qualitat no òptims.La zona que presentava una millor qualitat de l'aigua va ser la zona compresa entre la Punta de Cala Rovira i el Racó de les Dones i la zona que presentava una pitjor qualitat de l'aigua va ser el Port de Palamós.Cal tenir en compte que cap zona presentava el nivell de qualitat de l'aigua més baix establert en el CARLIT.