Skip to main content

Vivo Vivace, la creació d'un musical

Autor: Núria Masip i Riera
Centre: INST.CASTELLET
Premi: 3r premi ex aequo
El treball de recerca que he plantejat és la creació d'un musical. La raó per la qual he fet aquest treball és per la meva gran afició a la música i al cant.
Un musical és un gènere teatral que integra teatre, música i dansa. Tot i que tenia clar que per dur a terme el projecte calia disposar d'un equip humà important i que això no seria fàcil, vaig plantejar la següent hipòtesi: «Puc crear un musical de forma individual i representar-­lo?»
La creació i representació d'aquest projecte comporta realitzar un guió, compondre cançons, enregistrar la música, dissenyar i buscar el vestuari i l'atrezzo adequat, fer la tria d'actors i cantants, buscar una font de finançament, trobar l'espai d'assaig i representació, trobar un equip humà per a la producció, fer difusió de l'espectacle, trobar col?laboradors en la difusió d'aquest....
Tràiler en vídeo: https://goo.gl/QdxDgD