Skip to main content

APROXIMACIÓ A LA DIVERSITAT DE MICROORGANISMES

Autor: Eric Alegret Olivé
Centre: INST.S'AGULLA
Premi: 1r premi
El projecte presentat té com a objectiu aproximar-se a l’àmbit de la Microbiologia, per a molts desconegut i inèdit. Per fer-ho, s’ha treballat amb mostres fecals de conill salvatge amb la finalitat d’analitzar la seva composició biològica.
El TdR en qüestió conté una 1ª fase documentativa on es tracten temes diversos (història d’aquesta ciència, característiques de la microbiota intestinal,...) i una 2ª fase pràctica que abasta des del cultiu en plaques fins a les anàlisis filogenètiques, tot passant per l’amplificació i seqüenciació del DNA.
Els resultats seran útils en l’argumentació de la hipòtesi plantejada: es fa un recorregut fotogràfic, molecular i taxonòmic de les mostres. Finalitzat l’estudi, la gran conclusió a què s’arriba és que l’anàlisi molecular proporciona una resolució més acurada dels gèneres cultivats (per manca de discriminació a les metodologies tradicionals).