Skip to main content

El joc de Beethoven. Anàlisi dels 'scherzos' de les nou simfonies

Autor: Jofre Bardolet Casadevall
Centre: SANT MIQUEL DELS SANTS
Premi: 2n premi ex aequo
Document:
La irrupció de Beethoven representa per a la història de la música un abans i un després: suposa el replantejament de les formes clàssiques de Haydn i Mozart i es converteix en la font de la qual beuran grans compositors posteriors com Schumann, Brahms o Wagner. El treball se centra en la substitució progressiva que fa el músic alemany del minuet per l'scherzo, que a partir d'aleshores esdevindrà un moviment habitual en l'esquema de simfonies i altres obres. He dividit les nou simfonies de Beethoven en tres etapes i analitzat des del punt de vista harmònic, instrumental i formal els scherzos de cadascuna d'elles amb l'objectiu de compondre'n tres, un per a cada etapa, basats en les característiques pròpies del simfonisme beethovenià, quelcom agosarat però alhora extremadament beneficiós per a algú que pretén conèixer a fons el llenguatge de l'artífex del naixement de la música romàntica.