Skip to main content

Robòtica assistencial

Autor: Jonathan Cano Martínez
Centre: INST.RIDAURA
Premi: 2n premi ex aequo
Document:
El treball és un projecte de robòtica i s’estructura en dues parts. En la primera, s’ha recopilat informació teòrica sobre les aplicacions de la robòtica assistencial. La línia de recerca té l’objectiu de contactar amb el món de les persones en situació de dependència i donar resposta, a través de les noves tecnologies, a casos quotidians de discapacitat, persones amb trastorns i gent gran. En la segona part, es va plantejar com a objectiu dissenyar i construir un braç robòtic per donar menjar i beure a persones. Per tal de dur a terme aquest projecte, va ser necessari aprendre a treballar amb programes de disseny i impressió 3D per fer l’esquelet del braç robòtic, i amb sistemes de programació com Arduino. També s’ha après a crear una aplicació mòbil perquè el robot va controlat per bluetooth, de l’app a la placa. Les conclusions han estat favorables ja que finalment el robot funciona.