Skip to main content

Dopa'm i n'aprendré millor

Autor: Pere Pena Pujós
Centre: INST.RAMON COLL I RODÉS
Premi: 2n premi ex aequo
Document:
En el meu treball de recerca he intentat descobrir, mitjançant l’experimentació amb ratolins, si és més efectiu sobre la memòria l’ús d’estimulants abans o el reforç positiu. Per realitzar aquesta comparació, primer necessitava saber perquè influïen en la memòria, i buscant informació vaig trobar que tant l’estimulant com el reforç positiu generen un increment de dopamina al cos, i aquest neurotransmissor té un efecte directe sobre la memòria. Per conseqüència, la comparació que volia fer era si és més efectiu sobre la memòria que es produeixi un increment de dopamina abans de l’activitat que es vol recordar, que seria el cas de l’estimulant, o que aquest augment de dopamina es produeixi posteriorment. Com a estimulant vaig escollir la cafeïna, que administrava en forma de cafè, i com a reforç positiu el seu menjar preferit, pipes i cacauets. Per realitzar la comparació vaig dissenyar i construir diversos laberints, que els ratolins havien de recórrer. Degut al fet que volia reduir al màxim factors externs, com la variabilitat genètica, vaig criar jo mateix els ratolins, i un cop obtinguts els individus desitjats vaig entrenar-los perquè aprenguessin a recórrer laberints. Un cop realitzat l’experiment vaig analitzar els resultats i en vaig extreure conclusions.