Skip to main content

Com es poden millorar les probabilitats de guanyar en un joc usant resultats de la física quàntica.

Autor: Antoni Pech Alberich
Centre: INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC
Premi: 2n premi ex aequo
Document:
El tema s’inscriu en la interessant controvèrsia científica en què les teories de la física clàssica prediuen resultats diferents a la mecànica quàntica. L’objectiu és investigar sobre com es pot millorar la probabilitat de guanyar en un joc cooperatiu usant l’entrellaçament quàntic, que es pot mesurar mitjançant unes desigualtats probabilístiques, conegudes com a desigualtats de Bell. Es plantegen diverses estratègies de joc i se'n fa un estudi comparatiu: es calcula de forma teòrica la probabilitat de guanyar el joc en cada cas, i es simulen per ordinador. S'ha construït un prototip d'un nou artefacte “pseudo-quàntic”, que augmenta la probabilitat de guanyar el joc. Finalment, es presenten aplicacions en Criptografia de les desigualtats de Bell. Les conclusions més rellevants són que hem pogut inventar un artefacte i una estratègia d’aprenentatge automàtic per a usar durant el joc que tenen un efecte semblant a l’entrellaçament quàntic, i que l’entrellaçament quàntic té repercussions en aparells i processos tecnològics del nostre entorn.