Skip to main content

Art i química

Autor: Imelda Castañón Paniagua
Centre: INST.S'AGULLA
Premi: Premi ex aequo
Document:
La química ha estat present i ha participat en l'evolució de l’art durant els anys. Ha estat la que ha creat eines cada vegada més assequibles i amb la qualitat i els requeriments exigits pels artistes.
Però no tot són avantatges. Amb aquesta constant aparició de tècniques millorades també s’han originat problemes: no coneixem les seves propietats ni el seu comportament.
Per tant, amb aquest treball vull saber la composició d’allò que estic manipulant amb les meves mans i que utilitzaré per expressar-me, per treure-li el màxim rendiment i obtenir el millor resultat possible. A més, altre objectiu serà informar-me sobre les tècniques pictòriques de les quals disposo i adquirir coneixements sobre elles que em permetin saber quina classe de substàncies estic fent servir i el resultat que puc esperar-me d’aquestes.