Skip to main content

Conanglell: Recuperació històrica i visual d’una mostra de l’ocupació militar a Catalunya

Autor: Gerard Serrat Panadero
Centre: INST.VOLTREGANES
Premi: Premi ex aequo
Document:
Conanglell: Recuperació històrica i visual d’una mostra de l’ocupació militar a Catalunya és un treball de recuperació de la memòria històrica de Conanglell, un antic quarter militar de l’exèrcit espanyol situat a Les Masies de Voltregà, on s’explica la història de l’emplaçament, els personatges que hi van ser amb molta probabilitat (com Francesc Macià) i totes les seves etapes. La història local i militar, i la recuperació arquitectònica i visual és d'on s'ha extret la conclusió de l'estudi: una recreació pictòrica i una exposició. Així s'ha fet possible fer viva la imatge de Conanglell al públic, fent efectiu l’objectiu del treball: valorar i conèixer la història del nostre entorn més proper.