Skip to main content

Smart Cities : Les ciutats del futur . Són les ciutats catalanes smart cities?. Proposta de rànquing

Autor: Marta Madrid Roma
Centre: LA SALLE MANLLEU
Premi: Premi ex aequo
Document:
En l’actualitat les ciutats han de liderar una revolució basada en la transformació digital que coordini els àmbits d’entorn, mobilitat, economia, governabilitat, ciutadania i qualitat de vida amb uns objectius clars i definits d'on volen arribar en els pròxims anys, amb la participació conscient de tota la població.
A Catalunya, el posicionament de Barcelona entre les ciutats pioneres del món és un fet clau pel desenvolupament de les ciutats catalanes com a intel·ligents, però cal més transparència i implicació dels ajuntaments per fomentar la participació ciutadana i aconseguir anar cap a ciutats més sostenibles, eficients i per tant més intel·ligents i millors. En aquest treball s’ha realitzat una proposta d’indicadors per valorar les ciutats catalanes amb dades disponibles extretes d’organismes oficials.