Skip to main content

Les màximes d'Álava. Fonaments bàsics per l'ètica robòtica

Autor: Guillem Álava Burgueño
Centre: INST.MANOLO HUGUÉ
Premi: Premi ex aequo
L’objectiu principal d’aquest treball de recerca ha estat, a partir de la recerca d’informació i casos reals, trobar una sèrie de punts que s'haurien de complir sempre a l’hora de crear un codi ètic robòtic per tal que una màquina actui de forma ètica, i justificar-ho a partir d'arguments d'autoritat, de casos reals, d'opinió, etc. El resultat final, doncs, ha estat el codi de màximes anomenat “Màximes d’Álava”, el qual consta de 7 apartats que tracten el tema des de varis àmbits socials, econòmics, ecològics i, sobretot, filosòfics. Durant el treball, he pogut extreure bastants conclusions sobre el tema, canviant el punt d’enfocament d'aquest en vàries ocasions; però les més importants (i les que s'han mantingut fins al final del projecte) són que no hi han respotes clares i precises en l’àmbit ètic robòtic que puguin contentar a tothom (o, fins i tot, a una majoria), ja que existeixen molts punts de vista, tant cínics i realistes com optimistes i especulatius, amb els que veure els dubtes i qüestions que sorgeixen en les relacions dels robots amb el món; i que, per tant, només existeix la màxima que diu que no hi han màximes. En conclusió, penso que aquesta reglamentació realitzada podria servir com una base amb la qual crear un codi ètic per a aquest tipus de maquinària, quan sapiguem en quina direcció anirà l'innovador món de la robòtica.