Skip to main content

Creació d'una sabata de moda vegana i ecològica

Autor: Anna Tolrà
Centre: ESCOLA MERITXELL
Premi: Ex-Aequeo
Document:
copia_de_tdr_1.pdf (13.26 MB)
L'objectiu en el qual es fonamenta el meu treball va orientat a la fabricació d'una sabata
real vegana i sostenible en el seu vessant més pura. Després d'investigar diverses marques
amb la filosofia "eco" o "vegan", descobreixo, molt insatisfactòriament, que la majoria són el
resultat d'una bona campanya de màrqueting que amaga un gran negoci oportunista
però que, realment, no són 100% fidels a aquests dos corrents.
Exploro la tercera via que es basa en l'ús de materials d'origen vegetal i mineral.
Encara que la meva intenció era fer un parell en una empresa de calçat, ha estat del tot
impossible, ja que l'ús dels materials d'aquesta tercera via es fan servir en un percentatge
mínim. Com a conseqüència, m'he vist obligada a realitzar un prototip de manera
totalment artesanal i amb mitjans propis.
Demostro, d'aquesta manera, que sí que seria possible la fabricació en cadena d'un calçat
amb aquestes característiques, tot i que els canvis necessaris per a això són, ara per ara,
encara massa importants i costosos. Les empreses no estan preparades per a aquest
tipus de consum, això desencadena els pocs avanços d'aquests articles i la seva difícil
aplicació en els productes.
La clau ha d'estar en el canvi de mentalitat dels consumidors. Quan aquests exigeixin
articles fabricats amb matèries pròpies d'aquesta tercera via, tant fabricants de materials
en origen com empreses fabricants de producte final, estaran sotmesos, forçosament,
al canvi.