Skip to main content

DONANT LA NOTA Com i per què afinem?

Autor: Clàudia Miret Esqué
Centre: LA SALLE-MOLLERUSSA
Premi: Ex-Aequeo
Document:
Introducció: El present projecte planteja que l'afinació és un determinant fonamental pel que fa a la qualitat dels sons vocals i instrumentals, tant individualment com orquestralment. I que aquest fet es basa en motius físics (acústics) i també estètics (històrics).

Objectius: Determinar els motius acústics i històrics que caracteritzen el sistema d'afinació actual. Estudiar la repercussió de l'afinació en el so instrumental i vocal, concretament dins el context d'una orquestra simfònica i un quartet vocal.

Metodologia: Per a l'estudi es fa un recorregut històric dels diferents sistemes d'afinació i es comparen els més rellevants mitjançant el càlcul de freqüències; s'analitzen espectres acústics de diferents instruments mitjançant el programa informàtic Audacity i s'edita un fragment vocal amb l'ús de programari Autotune. Així mateix, s'efectuen entrevistes a experts d'aquest camp de recerca.

Resultats i conclusions: La consonància intervàlica i la sèrie d'harmònics són els aspectes fonamentals que més s'han considerat en la construcció dels sistemes d'afinació, inclòs l'actual. D'altra banda, en l'orquestra simfònica es justifica el paper de "donar la nota" per part de l'oboè causa de les característiques del seu espectre acústic. A nivell vocal, la tecnologia actual permet optimitzar i ajustar els registres vocals segons sigui convenient.