Skip to main content

ARTÍSTES O TERRORISTES?

Autor: Carla Mallarach Urtós
Centre: SANT MIQUEL DELS SANTS
Premi: Ex-Aequeo
Document:
S’està produint una vulneració al dret a la llibertat d’expressió actualment a Catalunya?
Aquesta pregunta sintetitzaria l’objectiu principal del treball de recerca. Com que el concepte de llibertat d’expressió és molt ampli el treball s’ha centrat en la llibertat d’expressió en l’àmbit de la cançó d’autor. S’ha intentat respondre a la pregunta inicial mitjançant una anàlisi comparativa entre el franquisme i l’actualitat, tenint en comte factors com la legislació i la situació i context artístics. D’altra banda, s’ha analitzat el grau de llibertat d’expressió de diversos països del món i comparat les dades obtingudes amb l’Estat Espanyol. S’ha arribat a la conclusió que sí que s’estaria produint una vulneració al dret a la llibertat d’expressió a Catalunya. Com a resultat de la investigació, s’ha fet una proposta de campanya de sensibilització promoguda per un espot publicitari.