Skip to main content

Els tresors del Cister

Autor: Neus Mendoza Sancho
Centre: INST.FRANCESC X.LLUCH RAFECAS
Premi: Ex-Aequeo
Document:
Vaig prendre la decisió de que el meu Treball de Recerca es centraria en l’ordre del Cister, concretament en la seva aportació arquitectònica a Catalunya. En aquest treball pretenc investigar l’ordre de Cîteaux i donar a conèixer les diferències i semblances de construcció entre els tres monestirs principals de Catalunya que són regits per aquesta ordre. També analitzar el model ideal de monestir segons els dirigents cistercencs i comparar-la amb els monestirs de Vallbona de les Monges, Santes Creus i Poblet, el tres construïts per acollir monjos i monges seguidors del Cister.
El meu objectiu en aquest treball és comprovar si hi ha un model base de construcció fet pels dirigents del Cister d’aquella època. Si és així, demostrar que els tres monestirs construïts posteriorment a Catalunya compleixen les bases arquitectòniques donades pel codi cistercenc.
A partir dels objectius formulo la meva hipòtesi:
“ Els tres monestirs cistercencs principals de Catalunya segueixen el model donat pels fundadors de l’ordre ”.
El mètode de treball utilitzat en aquest projecte és, en essència, la recerca de documentació per Internet i el treball de camp mitjançant la realització de diverses visites als diferents monestirs de Catalunya. Durant les visites s’agafa informació històrica i arquitectònica dels edificis i s’apunta en un bloc de notes. També es demanen planells de les plantes dels monestirs (consultar annexos). A través del punt d’informació dels monestirs, s’aconsegueixen els contactes dels monjos encarregats de la gestió entre el poble i la germandat dels monestirs de Poblet i Santes Creus, i també dos contactes de l’arxiu de Santes Creus que podran proporcionar més infirmació i documentació si fos necessari. Sobre Vallbona, com que és més petit, no s’ha pogut aconseguir tanta informació com en els dos monestirs anteriors. Tot i així, la informació aconseguida durant la visita al monestir complementada amb la documentació informàtica han proporcionat suficients dades per poder realitzar el treball sense contratemps ni dificultats.
Un cop finalitzada la recopilació d’informació a partir aquests dos mètodes, es comença a fer la part pràctica mitjançant la qual s’assolirà el segon objectiu: comparar el model ideal amb els monestirs del territori català. Es reconstruiran digitalment els monestirs en tres dimensions per tal de comparar satisfactòriament l’estructura general de les construccions.
En acabar el treball vaig concloure que realment existeix un model donat per les autoritats religioses de l’Ordre del Cister però, tot i això, el monestirs catalans de Santes Creus, Santa Maria de Poblet i Vallbona de les Monges no segueixen aquestes pautes.
Respecte als objectius, vaig poder assolir la recerca del model base i vaig descobrir que va ser escrit i publicat per Sant Benet. També he arribat a la conclusió que els monestirs no segueixen el model Cistercenc.