Skip to main content

La ramaderia extensiva al Lluçanès. Un element a defensar

Autor: Laura Paracolls Hidalgo
Centre: INST.CASTELL DEL QUER
Premi: Ex-Aequeo
La ramaderia extensiva realitzada per petites explotacions diversificades
resulta una activitat molt important per controlar l'avanç de bosc i
per prevenir incendis. En aquest context , donat que la meva
família es dedica a aquest sector, vaig decidir que el meu treball de recerca
havia de tractar sobre la importància de la ramaderia extensiva en el territori de l'
Lluçanès.
En primer lloc, els principals objectius planejats van ser:
fer una radiografia del sector ramader al Lluçanès, comprendre com es
cria un animal, concretament un xai, de forma extensiva i la seva viabilitat
econòmica, identificar els efectes positius que genera aquest tipus de règim en
el territori i posar en relleu la necessitat de protegir aquest tipus de ramaderia.
En segon lloc, vaig establir una hipòtesi la qual considerava que la ramaderia extensiva és difícil
que subsisteixi actualment com a negoci a causa de la seva inestabilitat econòmica.
La metodologia per a la realització d'el projecte ha estat analitzar
algunes dades sobre el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de
Catalunya, seguir el procés de cria d'un xai des del seu naixement fins la
seva venda, acompanyar un pastor durant la transhumància amb el seu ramat i
realitzar algunes entrevistes a persones expertes en el tema.
Finalment, el projecte acaba amb unes conclusions on es pot afirmar
la certesa de la hipòtesi plantejada al principi i es mostren alguns dels
resultats més significatius, com la importància que la ramaderia extensiva
pren en el nostre territori gràcies a les externalitats positives que genera.