Skip to main content

Musicalitzant l'aprenentatge. La intel·ligència musical a l'Educació Primària

Autor: Anna Mir Guillén
Centre: INST.S'AGULLA
Premi: 2n Premi ex-aequo
Document:
S'ha elaborat un extens marc teòric que inclou el concepte de les intel·ligències múltiples, les aportacions de la neurociència, la vinculació de la música i els processos cognitius, música i emocions i la música en el currículum a Primària.
Seguidament s'ha portat a terme un extens treball de camp format per les entrevistes a mestres de música de Primària, professors d'ESO i formadors, enquestes per les famílies i alumnes i per últim, s'ha dissenyat una proposta d'activitat pròpia.
Queden evidenciats els aspectes que amb l'educació musical, l'escola encara té pendent: poca presència i poca rellevància, poca interdisciplinarietat, visió reduïda del rol de mestre de música, manca de formació dels mestres de Primària, poc valor de la societat i de l'escola cap a l'Educació Musical.