Skip to main content

El món del modelatge 3D i creació d'un model

Autor: Núria Marín Pérez
Centre: INST.LLUIS DE PEGUERA
Aquest TDR introduïrà al lector al món del modeltge 3D, a través de les diferents opcions laborals i conseqüentment totes les possibilitats que ofereixen. Seguint per la ideació i creació d'un model 3D, I finalment com seria fer una suposada impressió.