Skip to main content

Israel i Palestina: diversos territoris, dues nacions i una disputa

Autor: Josep Màsich i Piqué
Centre: LESTONNAC - LLEIDA
Document:
L'objectiu principal del treball és entendre la disputa araboisraeliana, una pugna de caràcter ancestral que involucra dues nacions envoltades permanentment de conflictes, i poder redactar un possible pla de pau. Per tant, per poder assolir aquests dos propòsits ha estat necessari especificar i delimitar l'origen del conflicte per tal de conèixer-ne la història i poder entendre'n l'evolució, estudiar el perquè de l'aparició de la lluita armada paramilitar i, posteriorment, militar, realitzar una anàlisi de les accions que n'han derivat, entendre l'externalització del conflicte modern i la utilitat d'aquesta, comprendre el valor real de les resolucions d'ONU i de la resta d'acords internacionals i, finalment, obtenir els coneixements necessaris per tal de poder redactar una proposta de pla de pau raonable.
Així doncs, juntament amb la informació extreta d'entrevistes, s'ha pogut redactar una proposta de pla de pau, fruit de l'estudi i la contextualització de la matèria tractada, donant un resultat que pot ésser considerat satisfactori.