Skip to main content

Creativitat i talent

Autor: Maria Salabert Pñero
Centre: INST.PIUS FONT I QUER
Aquest treball el que es proposa és aprofundir amb dos conceptes, creativitat i talent: la ubicació, els processos, les relacions entre aquests, maneres de potenciar-los, etc. Per fer-ho m'he basat en la hipòtesi de Dan Coyle del seu llibre "Las claves del talento".
L’objectiu principal ha sigut parlar i trobar la relació que hi ha entre aquests dos conceptes. Els meus objectius eren estudiar què són la creativitat i el talent, la relació que hi ha entre ells i com es poden desenvolupar o potenciar. Partint del supòsit que totes dues es poden millorar amb una pràctica adequada.
Com que el que em vaig proposar estudiar era un factor humà, vaig fer-ho a través d'entrevistes amb profunditat que em van permetre parlar amb persones talentoses, recollir les seves experiències personals, veure similituds i diferències en les seves històries de vida, comprovar si es compleixen les tres regles que Dan Coyle descriu al seu llibre i conèixer què en saben sobre els mites estesos a la societat sobre aquests dos conceptes.
Tal i com em vaig plantejar a la hipòtesis, he pogut comprovar que es necessita molta dedicació, hores de pràctica i constància per aconseguir un talent. Un dels objectius que em vaig plantajar va ser investigar si existia alguna relació entre la creativitat i el talent i quina era. A la conclusió que he arribat és que en tasques més mecàniques, físiques, rutinàries o metòdiques es pot ser talentós sense ser excessivament o necessàriament molt creatiu, però en tasques més artístiques o intel·lectuals com ara l'escriptura o el disseny de moda, sembla que talent i creativitat van indissolublement lligats.
Com més exercici i repetició en les destreses més físiques i repetitives, més capacitat d'aïllament de la capa de mielina i més habilitat desenvolupen els esportistes o instrumentistes. En canvi, en disciplines com l'escriptura o la moda en què la innovació i la creació són fets fonamentals no és tan determinant la mielina sinó el treball dels hemisferis i les zones que s'activen.
La creativitat important per a la recerca de noves solucions als problemes. El talent la gran habilitat per fer alguna cosa. En una societat on sembla que cada vegada és més important l'índex de coneixement de la població per al desenvolupament econòmic. Hem de crear unes generacions futures capaces de pensar, crear idear per elles mateixes, i així avançar.