Skip to main content

Side-way: du zéro au Toe Loop

Autor: Raquel Ortega Clopés
Centre: INST.SA PALOMERA
Partint de la hipòtesi “tothom pot aprendre a patinar independentment de la seva condició i constitució física i de la seva edat”, i de l’interès i la passió pel patinatge artístic, s’ha realitzat una recerca d’allò que aporta aquest esport a la gent amb l’objectiu de mostrar el gran nombre d’avantatges que aporta, oferir l’oportunitat d’aprendre a patinar a un grup de persones divers i demostrar que tothom en pot aprendre. S’ha dut a terme un taller de patinatge adaptat a les restriccions a causa de la Covid-19, basat en la proposta didàctica creada prèviament. A partir dels resultats obtinguts, s’ha dut a terme una avaluació de la metodologia utilitzada i s’han extret conclusions individuals i grupals del progrés dels alumnes, que han estat que el patinatge aporta valors i beneficis a les persones i que tothom pot aprendre’l independentment de la seva condició física i edat.