Skip to main content

Gamificació a l'aula

Autor: Anna Torres Cabañas
Centre: INST.LLOBREGAT-SALLENT
Document:
En aquest treball s’analitzaran les característiques sobre els avantatges i els inconvenients de la gamificació i com s’ha d’aplicar perquè pugui tenir un efecte positiu en l’alumnat de primària. Amb la informació obtinguda es crearà un sistema gamificat i tres unitats didàctiques gamificades de les assignatures de català, medi i anglès dels cursos de quart, cinquè i sisè de primària.