Skip to main content

Creació i edició d'un llibre il·lustrat

Autor: Aina Sanfeliu Mateu
Centre: INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ISODOR
Aquest treball de recerca segueix el procés de creació i edició d’un llibre il·lustrat que recull diferents mites, contes i llegendes en els quals les protagonistes són dones. La hipòtesi planteja si és possible dur a terme tots els passos per fer un projecte tan complex (escriure i il·lustrar les històries, maquetar, dissenyar i autoeditar el llibre), però altres objectius són crear un llibre que recopili històries atractives per a lectors joves o adults, que representi diferents cultures d’Europa així com la figura del gènere femení, i al qual la gent hi tingui fàcil accés. El projecte consta essencialment de dues parts: la part pràctica, que és la creació del llibre en si; i la teòrica, que dona un cop d’ull a la informació que s’ha necessitat per realitzar aquesta tasca, centrant-se especialment en l’estudi de les històries recollides al llibre i en les seves protagonistes. Finalment, el treball conclou amb l’afirmació de la hipòtesi i amb una revisió dels objectius, la majoria dels quals han estat acomplerts.